Polskie pałace: Krośnice

Pałac w Krośnicach być może nie zalicza się do najsłynniejszych zabytków na terenie Dolnego Śląska, warto jednak uwzględnić go w programie krajoznawczej wycieczki po Dolinie Baryczy. A rezydencja może się pochwalić i ciekawą formą, i interesującą historią, a czas spędzony na spacerach w jej otoczeniu z pewnością nie będzie czasem straconym.

Krośnice to miejscowość o długiej historii, której nazwę można znaleźć już w dokumentach z XIV wieku. Z późniejszych przekazów wiemy, iż od początku XVII wieku wsią tą władała rodzina von Postolski. Wśród późniejszych właścicieli Krośnic pojawiają się m. in. tak ciekawe postacie, jak hrabina Anna Sophie Christiane von Promnitz, hrabia Heinrich Gustav Gottlob von Reichenbach-Goschütz oraz hrabia Adalbert von der Recke von Volmerstein, który nabył Krośnice w połowie XIX stulecia. Jego działalność z pewnością zasługuje na uwagę, a jednym z jego najważniejszych osiągnięć było założenie w Krośnicach fundacji Deutschen-Samariter-Ordens-Stift, która z czasem przekształciła się w szpital dla osób chorych psychicznie. A co z pałacem?

Najlepszy czas do podroży po Polsce

Właściciele Krośnic od lat 80-tych XVIII wieku urzędowali w barokowej rezydencji, która powstała z woli rodziny von Reichenbach z Goszcza. W połowie XIX wieku, z inicjatywy hrabiego Adalberta von der Recke von Volmerstein, barokowy budynek przemienił się w neorenesansowy pałac. Jeszcze w Pierwszej połowie XX wieku pałac ten zmieniał swój wygląd, dzięki czemu pojawiły się w niej cechy typowe dla stylu historycznego oraz dla architektury modernistycznej. Do dziś obiekt ten urzeka swą fasadą, której warto się uważniej przyjrzeć.

Potomkowie Adalberta zarządzali tutejszym majątkiem do 1945 roku. Jak potoczyły się dalsze losy ich rezydencji? Po II wojnie światowej pałac w Krośnicach został przekazany Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, a w połowie lat 90-tych XX wieku pieczę nad obiektem przejęła gmina. Dziś pałac ten służy jako Urząd Gminy. Jest też atrakcją turystyczną, która przyciąga zarówno ciekawą architekturą, jak i malowniczym otoczeniem. Wokół pałacu rozciąga się przecież piękny park, po którym można spacerować bez przeszkód, ciesząc się wspaniałymi widokami.