• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
Drukuj

Wysoka

Wieś sołecka Wysoka położona jest w zachodniej części gminy Bobowo. Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi - 1165ha, stosunkowo wysokie klasy gleb uwarunkowały rozwój rolnictwa. Nazwa pochodzi od słowa ?wysoki?. Jest to osada neolityczna z lat 4000 ? 1700 p.n.e. Wykopaliska powojenne wskazują także na istnienie w odległości około 2km od dzisiejszego centrum osady ludności kultury wschodnio ? pomorskiej z lat ok. 700 ? 400 p.n.e. Świadczą o tym relikty z tego okresu wykopane podczas wykopywania torfu. Miejscowość w dokumentach pisanych występuje w XIII w. Wieś na przestrzeni wieków zmieniała swych właścicieli, została także znacznie zniszczona podczas wojen polsko - szwedzkich. Istnieje legenda, która mówi o zatopionej armacie szwedzkiej w ówczesnym jeziorze (obecnych torfowiskach).

Zabudowa ma charakter ulicówki i jest typowo wiejska. Na terenie sołectwa znajdują się dwa budynki wielorodzinne pracowników Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Istnieją dwa podstawowe stowarzyszenia: Kółko Rolnicze z działającym w ich ramach prężnie Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej.