• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
Drukuj

Elżbieta Ratyńska

Z-CA WÓJTA / SEKRETARZ


Stanowisko ds. obsługi organów gminy, spraw organizacyjno - administracyjnych, kadr, BHP, Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

 

Renata Polaszek

Skarbnik


 

Alicja Cybula

Stanowisko ds. księgowości budżetowej


 

Ewa Unstädt

Stanowisko ds. spraw obronnych i projektów unijnych


 

 

Joanna Ellas

Stanowisko ds. podatków


 

 

Anna Urban (zastępstwo Karol Ceyer)

Stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej


 

Jolanta Neumann

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwaochrony środowiska, straży pożarnej, pełnomocnik ochrony informacji niejawnej


 

 

Agnieszka Gniedziejko

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej


 

Tomasz Mykowski

Stanowisko ds. inwestycji, promocji i rozwoju gminy.

 

 


 

Katarzyna Smoczek

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i Organów Gminy


 


 

 

Kamila Kowalewska

Stanowisko ds. księgowości finansowej