• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
Drukuj

Elżbieta Ratyńska

Z-CA WÓJTA / SEKRETARZ


Stanowisko ds. obsługi organów gminy, spraw organizacyjno - administracyjnych, kadr, BHP, Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

 

Renata Polaszek

Skarbnik


 

Alicja Cybula

Stanowisko ds. księgowości budżetowej


 

Ewa Unstädt

Stanowisko ds. księgowości finansowej


 

 

Joanna Ellas

Stanowisko ds. podatków


 

 

Anna Urban (zastępstwo Krzysztof Bartkowski)

Stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej


 

Jolanta Neumann (zastępstwo Kamila Popów)

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony p.poż., ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych


 

 

Agnieszka Gniedziejko

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej


 

Tomasz Mykowski

Stanowisko ds. inwestycji, promocji, rozwoju gminy i spraw informatycznych

 

 


 

Katarzyna Smoczek

Sekretariat


 


 

 

Semira Rehla

Administrator Bezpieczeństwa Informacji; Realizacja projektów unijnych;