Drukuj
Kategoria: Sample Data-Articles
Opublikowano: poniedziałek, 17, grudzień 2018 15:11
Tomasz Mykowski
Odsłony: 729

Gmina Bobowo informuje, że w związku z realizacja projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Ogłasza nabór uzupełniający na montażu następujących odnawialnych źródeł energii:

-        Kolektor słoneczny ze zbiornikiem 200l – 5 szt.

-        Kolektor słoneczny ze zbiornikiem 300l – 1 szt.

-        Kolektor słoneczny ze zbiornikiem 500l – 1 szt.

 

-        Panele fotowoltaiczne o mocy 2,12 kW - 1 szt.

-        Panele fotowoltaiczne o   3,18 kW -1szt.

 

 

przeznaczonych do utrzymania budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bobowo.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie:

1)    Deklaracji udziału w Projekcie,

2)    Oświadczenia–kryteria rekrutacji,

3)    Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE

Dokumenty do pobrania na stronie BIP Gminy Bobowo

Wypełnioną Dokumenty należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, Bobowo, pok. 2, w nieprzekraczalnym terminie do 24.12.2018r. (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu)

Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy: http://bip.ugbobowo.nv.pl

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Sylwester Patrzykąt – Wójt Gminy Bobowo