• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

 


 

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Bobowo informuje że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249)

od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

 

1. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²,

2. Drzew, których obwód pnia na wysokości  130cm. nie przekracza:

a) 100cm. – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50cm. – w przypadku pozostałych drzew,

3. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych  i  są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem  działalności gospodarczej,

4. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

 


 

 

RANKING GMIN

GMINA BOBOWO W GÓRĘ !

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST to opracowanie od 13 lat zestawienia gmin, którym przyznaje się punkty w oparciu o analizę szesnastu wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.. Powstał pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,

Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Przedmiotem oceny są m.in. inwestycje, liczba firm i pracujących, dochody gmin, poziom wykształcenia mieszkańców oraz skala migracji ludności.

Wyniki rankingu zostały zaprezentowane w Sejmie podczas konferencji, której organizatorem była sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Gmina Bobowo w tym roku z pozycji 1471 awansowała na 1377 pozycję (94 pozycji wyżej).

Bardzo się cieszymy z wyróżnienia i mamy nadzieję, że w tym roku uda Nam się zrealizować jeszcze więcej inwestycji przewidzianych w budżecie na 2017 rok.

Nasza Gmina w 2016 roku zrealizowała:

 1. Budowę sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Bobowie
 2. Budowę odcinka sieci wodociągowej w Wysokiej
 3. Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych miejscowość Smoląg
 4. Utwardzenie drogi ul. Wschodniej w Bobowie
 5. Utwardzenie drogi w Grabowie (w kierunku Pączewa)
 6. Utwardzenie drogi gminnej w Grabowie
 7. Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej ( za kościołem)
 8. Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej (za blokami)
 9. Umocnienie skarpy ul. Wschodnia w Bobowie

10.  Budowę chodnika w Bobowie (zejście z rzeki)

11.  Utwardzenie drogi w Wysokiej

12.  Zakupiliśmy lokal na powiększenie świetlicy wiejskiej w Jabłówku

13.  Zakupiliśmy kostkę brukową do świetlicy wiejskiej w Grabowie

14.  Rozbudowaliśmy świetlicę wiejską w Grabowcu

15.  Zakupiliśmy garaż dla OSP

16.  Zakupiliśmy pompę pływającą

17.  Zakupiliśmy sprzęt multimedialny

18.  Zakupiliśmy placu zabaw w Grabowie

19.  Zakupiliśmy stół do tenisa betonowy w Grabowie

20.  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniami źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego

 

 


Informujemy, że doszło do awarii hydroforni w Bobowie.

Naprawa może trwać do dnia 31 grudnia 2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

 

 


 

Na  zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

składamy najserdeczniejsze życzenia.

Świąt  przeżytych w spokoju i wzajemnej bliskości,

dających radość i odpoczynek

oraz jak najwięcej ludzkiej życzliwości

w Nowym 2017 Roku

życzą

Wójt Gminy Bobowo Sylwester Patrzykąt,

Pracownicy Urzędu Gminy

oraz Przewodniczący Rady Gminy

Marek Suwalski


Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2016

02.12.2016

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza młodych producentów rolnych oraz uczniów posiadających lub współgospodarujących w gospodarstwie rolnym do udziału w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Przedział wiekowy uczestników to 17 – 40 lat.

Olimpiada przebiegać w dwóch etapach:

 • Etap I – to eliminacje powiatowe, które odbędą się 2 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w każdym powiecie województwa pomorskiego
 • Etap II – to finał wojewódzki, który odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (ul. Tadeusza Maderskiego 3)

 

Fundatorem nagród jest m.in. Wójt Gminy Bobowo Sylwester Patrzykąt

 

Więcej informacji na stronie  www.podr.pl