• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bobowo informuje,

że na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo” z Instalatorstwo Sanitarne Wodno - Kanalizacyjne Jerzy Cybulski z 83-200 Starogard Gdański siedzibą w ul. Korytybska 25. Rozpoczęcie robót jest przewidziane na dzień 1 czerwca 2018 r. W ramach zadania zostanie wymieniona sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granic nieruchomości. W związku z ww. pracami będzie można wykonać wymianę przyłącza wodociągowego w obrębie własnej nieruchomości na własny koszt zgodnie z dokumentacją, którą dysponuje Gmina Bobowo bez ponoszenia kosztów wykonania dokumentacji projektowej nowego przyłącza.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo w pok. nr 10 lub pod nr tel. 58 562 17 66 wew. 37.

Bobowo, 25.05.2018 r.

Wójt Gminy Bobowo informuje mieszkańców gminy, że w dniach 28-30 maja 2018 roku będą prowadzone prace konserwatorskie polegające na płukaniu sieci wodociągowej na terenie wsi: WYSOKA

W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w dostawie wody oraz dostarczana woda może być okresowo zabrudzona.

Za utrudnienia przepraszamy.

Polish - American Internship Initiative

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR, a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) dotyczące realizacji XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019.

KOWR wesprze organizacyjnie FEP przy realizacji programu w Segmencie 1A, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich (nie dotyczy kierunków dla służb mundurowych). Do zadań KOWR należy wstępna weryfikacja składanych wniosków oraz prowadzenie akcji informacyjnej o programie.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019" (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów.

Stypendium pomostowe - więcej informacji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR, a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) dotyczące realizacji XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019.

KOWR wesprze organizacyjnie FEP przy realizacji programu w Segmencie 1A, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich (nie dotyczy kierunków dla służb mundurowych). Do zadań KOWR należy wstępna weryfikacja składanych wniosków oraz prowadzenie akcji informacyjnej o programie.


Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019" (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów.

Uwaga na żmije! Jak się zachować, gdy spotkamy żmiję?

Tej wiosny częściej niż zwykle można się natknąć na żmije, które na przełomie kwietnia i maja odbywają gody. Leśnicy przypominają wchodzącym do lasu o zasadach ostrożności w razie spotkania żmii. Żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce. Mimo, że liczba ukąszeń przez nią jest niewielka, to budzi ona powszechny strach. Przez to co roku setki tych gadów ginie z rąk wystraszonych turystów. Żmija atakuje odruchowo, gdy nie ma możliwości ucieczki. Sama rana jest często niezauważalna; dwa drobne „otarcia” naskórka, które jednak wkrótce zaczynają puchnąc i boleć, pojawia się duszność. Dorosły, zdrowy człowiek powinien takie ukąszenie przeżyć bez większych komplikacji, choć niebezpieczne mogą być ukąszenia w twarz i szyję, z uwagi na szybkie przemieszczenie się jadu w krwiobiegu. Mogą one być rzeczywistym zagrożeniem życia dzieci. Dlatego, jeśli już dojdzie do ukąszenia, należy szybko podać antytoksynę w zastrzyku. Jad jest też niebezpieczny dla osoby będącej pod wpływem alkoholu.Żmije rzadko kąsają człowieka, starając się raczej uciec. Jeśli zostaną zmuszone do obrony, ich ukąszenie często (30-60% przypadków) jest suche (tj. bez wstrzyknięcia jadu), jednak ze względu na możliwość martwicy, należy zawsze zasięgnąć pomocy medycznej przy potwierdzonym ukąszeniu żmii. Jad żmii zygzakowatej jest mieszaniną kilku toksyn o różnorakim działaniu: uszkadzającym układ nerwowy, powodującym martwicę tkanek, zmniejszającym krzepliwość krwi, zmiany rytmu pracy serca. Po ukąszeniu na skórze poszkodowanego pozostają dwie charakterystyczne ranki. Ukąszenie jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Jednakże nie stanowi śmiertelnego zagrożenia dla zdrowego dorosłego człowieka. Leczenie swoiste polega na podaniu antytoksyny końskiej. Ulubionym środowiskiem życia żmij są polanki, podmokłe lasy, stosy kamieni na pograniczu pól i lasów. Doskonałym miejscem rozrodu dla tych gadów mogą być przydomowe skalniaki, gdzie szczeliny między kamieniami stanowią schronienie, a trociny i kora stwarzają dobre warunki termiczne. - Do lasu trzeba ubierać się w solidne buty i długie spodnie, które zabezpieczają przez ukąszeniami – tłumaczą leśnicy. (...) Więcej na ten temat znajdziecie w aktualnym wydaniu Gazety Kociewskiej.

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0017/17

Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego.

Celem projektu jest uzyskanie wyższej zdolności do ponownego zatrudnienia dla 60 osób.

Planowane efekty realizacji projektu to uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez co najmniej 54 Uczestników Projektu i zatrudnienie 33 Uczestników zostanie spełniony dzięki wykorzystaniu następujących instrumentów wsparcia:

• identyfikacji indywidualnych potrzeb z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

• wsparcia psychologicznego

• pośrednictwa pracy

• szkolenia zawodowego i komputerowego

• stażu zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.05.2018

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z zespołem projektu pod nr tel. 699 670 302

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z rekruterem projektu Panem Robertem Bojanowskim: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pod nr telefonu: 660-965-781


WIĘCEJ