• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

Gmina Starogard Gdański wraz z Gminą Bobowo informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 4 528 719,59zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 5 817 137,22 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. pomorskim do Poziomu 2,4787o MW, osiągnięcie tego celu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych.

Inny cel  projektu to redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak OO, CO2 czy SO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej ze źródeł fotowoltaicznych. Ponadto dąży się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej dla mieszkańców.

Gmina Bobowo realizować będzie w ramach niniejszego projektu wykonania i montażu 106 szt. odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, których wartość zaplanowana jest na kwotę 1 662 165,93 zł.