• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

 


 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo” – edycja 2015

ROZLICZENIE ZADANIA

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 12 936,08 zł.

Koszt kwalifikowany zadania: 12 721,64

Na powyższe zadanie Gmina Bobowo pozyskała dotację w wysokości 10 813,00 zł, z czego

 • 6.359,00 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
 • 4.454,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • 2.123,09 zł wkład własny Gminy Bobowo .

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy skorzystali z dofinansowania nie ponosili żadnych kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowo-cementowych.

Osiągnięty efekt ekologiczny to demontaż i unieszkodliwienie 23,97 Mg (ton) płyt azbestowo – cementowych, pochodzących z 7 nieruchomości na terenie Gminy Bobowo.