• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

 


 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego

– edycja 2015

Gmina Bobowo w 2015 roku w ramach realizacji Gminnego Programu usuwania azbestu przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego” – edycja 2015 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przeprowadzono akcję informacyjną z udziałem Sołtysów o możliwości uzyskania dofinansowania. Na tablicach ogłoszeń umieszczono informacje i ogłoszenia o naborze chętnych właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowani byli zmienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych (eternitu). Po przeprowadzeniu naboru został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na demontażu, odbiorze i utylizacji odpadów azbestowych z terenu Gminy Bobowo.

Po zakwalifikowaniu wniosku i uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie zadania w roku 2015 podpisana została umowa na dofinansowanie.

Koszt całości przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 13.290,00 zł, w tym wartość dofinansowania 11.290,00 zł. Na kwotę dotacji składa się:

WFOŚiGW w Gdańsku – 4.652,00 zł

NFOŚiGW – 6.638,00 zł