• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

 

Gmina Bobowo informuje o uzyskanym dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki na realizację zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku”

Wartość ogólna zadania: 2.204.608,59 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki wynosi: 500.000,00 zł

Opis zakresu projektu:

W ramach inwestycji wybudowano blisko 11km sieci kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku oraz 5 przepompowni ścieków w Bobowie. Planuje się podłączyć do sieci  ponad 200 budynków.

Zrealizowany zakres jest pozostałą częścią zaprojektowanej wcześniej aglomeracji, w ramach której ścieki są odprowadzane do oczyszczalni w Jabłowie (Gmina Starogard Gd.).

_______________________________________________________