• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
Wójt Gminy Bobowo wprowadza zakaz podlewania ogródków oraz trawników i napełniania basenów w godzinach 6.00 - 22.00 z powodu panujących wysokich temperatur powietrza, a co za tym idzie wzmożonym poborem wody z wodociągu wiejskiego.

Informujemy mieszkańców gminy Bobowo, że 24 grudnia 2018 r. Urząd będzie czynny do godziny 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

„Cicha noc, święta noc –
pokój niesie ludziom wszem…"

 

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności i my życzymy wam radości,

aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było!

 Wójt Gminy Bobowo wraz z Przewodniczącym Rady Gminy

oraz pracownicy Urzędu

 

Bobowo, grudzień 2018 r.

Gmina Starogard Gdański wraz z Gminą Bobowo informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 4 528 719,59zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 5 817 137,22 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. pomorskim do Poziomu 2,4787o MW, osiągnięcie tego celu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych.

Inny cel  projektu to redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak OO, CO2 czy SO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej ze źródeł fotowoltaicznych. Ponadto dąży się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej dla mieszkańców.

Gmina Bobowo realizować będzie w ramach niniejszego projektu wykonania i montażu 106 szt. odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, których wartość zaplanowana jest na kwotę 1 662 165,93 zł.

Gmina Bobowo informuje, że w związku z realizacja projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Ogłasza nabór uzupełniający na montażu następujących odnawialnych źródeł energii:

 • Kolektory słoneczne:

-        Kolektor słoneczny ze zbiornikiem 200l – 5 szt.

-        Kolektor słoneczny ze zbiornikiem 300l – 1 szt.

-        Kolektor słoneczny ze zbiornikiem 500l – 1 szt.

 

 • Panele fotowoltaiczne:

-        Panele fotowoltaiczne o mocy 2,12 kW - 1 szt.

-        Panele fotowoltaiczne o   3,18 kW -1szt.

 

 • Piece na biomasę (pellety) – 5 szt.

 

 • Pompy ciepła – 1 szt.

przeznaczonych do utrzymania budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bobowo.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie:

1)    Deklaracji udziału w Projekcie,

2)    Oświadczenia–kryteria rekrutacji,

3)    Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE

Dokumenty do pobrania na stronie BIP Gminy Bobowo

Wypełnioną Dokumenty należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, Bobowo, pok. 2, w nieprzekraczalnym terminie do 24.12.2018r. (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu)

Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy: http://bip.ugbobowo.nv.pl

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Sylwester Patrzykąt – Wójt Gminy Bobowo